Årsmøte Solvangen Barnehage
28.04.2010
Regnskapsåret 2009

kl 19.00-20.00 i barnehagens lokaler

Agenda for kvelden

  • Valg av referent og underskrifter
  • Gjennomgang av årsregnskap ved styretsformann Erlend Langsrud
  • Orientering om brev fra Fylkesmannen ift klage på fastsetting av foreldrebetalingen. Styret orienterer om klagen sendt fra 5 foreldrepar sommeren 2009 og saksgangen i dette.
  • Budsjett 2010 gjennomgang ved daglig leder Heather Ahlers

 Trykk her for å laste opp sakspapirer årsmøte :