Felles opptak
Det er felles opptak for private og kommunale barnehager i Trondheim Kommune. Frist for overgangsopptak er 1. februar. Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars. Oppstart for nye barn er 10.august. Alle som ønsker plass må søke via Trondheim Kommune sine websider. Andelseiere som ønsker flere barn inn ved Solvangen vil være prioritert ved opptak. 

Alle på venteliste må søke på nytt hvert år i januar. Ved tildelt plass må man godkjenne at man har lest barnehagen sine vedtaketer og gjort seg kjent med barnehagens kontrakt. Både tilbud om plass og aksept av plass skjer elektronisk.                                          
 Enerkvisten på fellestur til Hansbakkfjæra
Solvangen barnehage er en privat foreldreeid andelsbarnehage. Ved tildelt plass må det innbetales en andel pålydende kr 4000,-. Denne andelen gir rett til en plass ved barnehagen. Dersom man ønsker plass til flere av sine barn så kjøpes det kun en andel pr. familie.  Andelen vil igjen kunne selges videre når barna er ferdige i barnehagen og skal begynne på skole eventuelt flytte.


Ring gjerne til Heather Ahlers, daglig leder, for flere opplysninger angående opptak og ventelister.