Vedtekter
Nye vedtaketer ble vedtatt på årsmøte i april 2012. Nettsiden er under oppdatering.

Fullstendige vedtekter for barnehagen og andelslaget sendes ut samtidig som barnet får tilbud om plass ved Solvangen Barnehage.


Formålet med andelslaget er å drive og eie en barnehage for andelshaverens barn.
Barnehagen drives i samsvar med:

  1. Lov om barnehager. Til enhver tid gjeldende forskrifte, vedtekter (trykk på link) og retningslinjer fra Barne og Familiedepartementet.
  2. Vedtak for Solvangen barnehage SA 
  3. Barnehagens årsplan og virksomhetsplan

Ta kontakt med styrer hvis dere ønsker et nytt eksemplar av vedtektene.