Betalingssatser
Vi kan tilby deres barn flere alternativer når det gjelder plass.
Hos oss er fleksibilitet viktig for å skape et best mulig tilbud til våre andelseiere, men spesielle ønsker i forhold til f.eks. turnus/deltidsarbeid bør komme frem av søknaden. Presiser drefor hvilke alternativer dere ønsker i søknaden.

Det betales for 11 månder i året og satsene er pr 01.01.2014 følgende avhengig av oppholdstid (kostenger kommer i tillegg, avhengig av størrelse på plassen):

 Oppholdstid i %  Ant. Dager  Kosnad pr. mnd
 100%  5 dager i uken  kr 2.405,-
 80%  4 dager i uken  kr 2135,-
 70%  3d / 4d annenhver uke  kr 1695
 60%  3 dager i uken  
 50%  3d / 2d annenhver uke  kr 1230,-
 40%  2 dager i uken  

I tillegg til dette tilbyr vi søskenmoderasjon på lik linje med kommunale barnehager.