Velkommen til Kattlabben

Kattlabben er en avdeling for barn som er 3 og 4 år gamle. Vi er delt inn i to grupper, Gaupe og Ulv. Gruppene bytter på å ha base- og turuker annenhver uke.

I barnehagehverdagen setter vi fokuset på natur, uteliv og sosial kompetanse. Hverdagen preges også av forming, musikk og drama.

På Kattlabben har vi også et dramarom med scene og utkledningsklær. Her har vi daglig sangnummer, sirkusklovner, løver og elefanter, prinsessesang eller korøvelser. Inne på dramarommet har det også dukket opp et magisk skap; her kan vi finne en gjenglemt sang, nye toner, en fortryllende historie eller en kjent melodi..
Vi har også fått et lekehus inne på avdelinga. Vi ønsker å skape rom for rollelek og barnas kreativitet.Telefonnummer til avdelinga:                                                                          

Kattlabben: 72567013   Turmobil: 970 19 547