Rognestua 2011-2012
Velkommen til Rognestua


På denne avdelinga finner du to grupper:

Ekorn, som er 2-åringer
Bever, som er 3-åringer


Med vennlig hilsen de ansatte på Rognestua