Driftsform
Aldersinndelte avdelinger med turgrupper og basegrupper

Ved Solvangen barnehage har vi 4 avdelinger med 4 voksne på alle avdelingene. Med utgangspunkt i smågrupper med barn og 1 pedagog og en assistent, har barna vekselvis baseuke og uteuke.  

Barnegruppene har sine faste voksne, og får tilbud om en variert og spennende hverdag med det beste fra tradisjonell barnehagedrift og friluftsbarnehage. Baseukene er fylt med aktiviteter som hører med i en vanlig barnehagehverdag; temaarbeid, samlinger, musikk, forming, måltid mm. Vi opplever at barna gleder seg til baseukene, til å leke med alle de spennende spillene, til å kle seg ut, til å ha gode måltid med nybakt brød, til å leke på barnehagens utelekområde.


Samtidig når turukene kommer, har de gode turer i nærmiljøet og spennende bussturer å se frem til. Personalet nyter selvsagt også godt av dette. Vekslende turmål, arbeidsoppgaver og variasjon i hverdagen er med å skape gode arbeidsvilkår for våre ansatte.   
For driftsåret 2014/2015 ser våre grupper slik ut:  • Einerkvisten finner vi Elggruppa. De er 22 stk 5 åringer, 2 pedagoger og 2 barne og ungdomsarbeidere/assistenter
  • Kattlabben finner vi Ulvegruppa. Det er 19 barn på denne gruppa, alle er 4 år. 2 pedagoger og 1 barne og ungdomsarbeider/assistent
  • Rognestua finner vi Bever og Ekorngruppa. På Bevergruppa er de 10 barn som alle er 3 år og 1 pedagogisk leder og 1 barne og ungdomsarbeider/assistent. På Ekorngruppa finner vi 11 barn som er 3 åringer, og 1 pedagogisk leder og 1 barne og ungdomsarbeider/assistent.
  • Konglekroken finner vi Skogmusgruppa som er våre 1 åringener og Harepusgruppa som er våre 2 åringer. På hver gruppe finner vi 7 barn. og 1 pedagogisk leder og 1 barne og ungdomsarbeider/assistent.005